Meldingen registreren en afhandelen met Reppido

Reppido is het meldingenplatform dat het mogelijk maakt om meldingen uit het openbaar domein snel en digitaal af te handelen. Als gemeente of intercommunale heb je met Reppido een oplossing voor het gehele meldingenproces: van A tot Z. Zo zorgen we samen voor een veilige en schone leefomgeving.

Start vandaag met Reppido

Reppido Citizen

Hét platform voor inwoners van uw gemeente om een melding te doen

Reppido Municipality

Centraal overzicht van alle meldingen, automatische workflows, rapportage en meer…

Reppido Caretaker

Digitaal en snel meldingen oppakken en afhandelen

Waarom Reppido?

Reppido is een compleet en uitgebreid meldingenplatform dat jou als gemeente in staat stelt om het gehele meldingenproces te digitaliseren: van de binnengekomen melding tot de afhandeling ervan.
Reppido wordt gebruikt door inwoners, gemeenten, buitendienst en onderaannemers. Een goede doorloop en samenwerking met alle partijen is essentieel voor het behouden van een schone en veilige leefomgeving. Met Reppido breng je deze partijen samen en zijn alle stappen in het meldingenproces volledig digitaal en automatisch. Waarom is het belangrijk om dit proces goed te regelen?

1. Tevreden inwoners

Inwoners kunnen alle meldingen via één centraal platform doen, in plaats van via verschillende webformulieren en websites. Daarnaast worden de meldingen van inwoners sneller opgelost door het digitale proces van de gemeente, en worden ze ten alle tijden op de hoogte gehouden

2. Minder risico’s in de leefomgeving

Incidenten in de buitenruimte kunnen een gevaar vormen. Denk bijvoorbeeld aan een gat in de weg of een boomwortel die omhoog is gekomen. Door snel te reageren op de meldingen van inwoners worden onveilige situaties sneller opgelost en risico’s op een verkeerde afloop verminderd.

3. Besparing van kosten

Door het proces te optimaliseren en automatiseren zijn er minder schakels nodig in het proces, is er minder papierwerk en hoeft de gemeente minder handmatig werk te doen. Dit bespaart een hoop kosten en vergroot het werkplezier van de medewerkers.

Waarom Reppido?

Reppido een maand gratis proberen?