Sneller reageren op risicovolle situaties in de buitenruimte

Elke dag komen meldingen van inwoners binnen bij de gemeente over risicovolle situaties in de openbare ruimte. Denk aan een losliggende stoeptegel, een defecte lichtmast of gaten in de weg. Deze incidenten kunnen zorgen voor een onveilige verkeerssituatie. Om de openbare ruimte veilig te houden, is het van belang dat de gemeente snel reageert op deze meldingen. Daarnaast is de gemeente ook verplicht om deze meldingen en klachten te registreren en vervolgens terug te koppelen naar de melder. Het managen van dit proces is vaak een onoverzichtelijk proces en neemt veel administratie met zich mee. Het inzetten van een applicatie die gespecialiseerd is in het registreren en afhandelen van meldingen kan enorm helpen om dit proces zo goed mogelijk te laten verkopen. Het inzetten van zo’n applicatie heeft drie grote voordelen:

 1. Kostenbesparing
 2. Kwaliteitsverbetering
 3. Risico vermindering

In deze blogpost gaan we in op de risico’s uit de openbare ruimte die verminderd worden door de inzet van een meldingenapplicatie.

 

Betere beheersing van de risico’s

De meldingen die binnenkomen van incidenten in de buitenruimte geven de gemeente een duidelijk beeld van wat er speelt. Doordat er een beter beeld is van wat er in de openbare buitenruimte leeft, kan een gemeente sneller inspelen op meldingen die een hoog risico met zich meedragen. Denk hierbij aan meldingen over gaten in de weg, onveilige verkeerssituaties of boomwortels die zorgen voor ongewenste heuvels in de weg. Deze onveilige situaties kunnen erg nare gevolgen met zich meebrengen als bijvoorbeeld een motorrijder met hoge snelheid door een gat in de weg rijdt. Door deze meldingen in de applicatie als ‘hoog risico’ te markeren, kan de organisatie makkelijker de prioriteit van een melding bepalen en sneller acteren om te onveilige situatie op te lossen. Zo verlaag je het risico op ongelukken.

 

Risicogebieden in kaart

Met een meldingenapplicatie krijgt de gemeente in één keer een overzicht van de meldingen die geregistreerd en afgehandeld zijn. Op een kaart is inzichtelijk welke meldingen gedaan zijn in een bepaald gebied, waardoor het in een oogopslag duidelijk is in welke gebieden er regelmatig meldingen worden gedaan. Als gemeente kun je hier op inspringen door te analyseren waarom er in dat gebied regelmatig meldingen worden gedaan, waardoor je de mogelijkheid hebt om preventief te handelen. Wanneer er bijvoorbeeld regelmatig meldingen binnenkomen van gaten in de weg, kan de gemeente besluiten om het wegdek te vervangen zodat er minder risico is op verkeersongevallen.

Ben je benieuwd hoe een meldingenapplicatie als Reppido kan bijdragen aan een veiligere leefomgeving? Laat je contactgegevens dan achter via het contactformulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Minimaliseren van kosten bij oplossen van meldingen uit het openbaar domein 

Iedere gemeente krijgt dagelijks te maken met binnenkomende meldingen en klachten over de buitenruimte. Dit kan variëren van meldingen over losliggende stoeptegels, graffiti vervuiling, defecte lichtmasten tot klachten over geluidsoverlast, hangjongeren of illegaal gedumpt zwerfvuil. De gemeente is verplicht om deze meldingen en klachten te registreren, maar is daarnaast ook verantwoordelijk voor de afhandeling en de terugkoppeling richting de melder. Het managen van dit alles zorgt bij elkaar voor een hoop werk. Het inzetten van gespecialiseerde meldingensoftware om dit proces te organiseren en stroomlijnen kent doorgaans drie enorme voordelen: 

 1. Kosten besparen  
 2. Kwaliteitsverbetering 
 3. Risico verminderen 

In dit artikel leggen we uit op welke manier je als organisatie kosten kunt besparen door de inzet van een gespecialiseerde meldingenapplicatie. In hoofdlijnen worden er op 2 manieren kosten bespaard: 

 1. Efficiënter te werken 
 2. Inkomende meldingen automatiseren 

Efficiënter werken 

Een efficiënt werkproces zorgt voor minder overheadskosten, minder administratieve last en snellere doorlooptijden. Met een gespecialiseerde meldingenapplicatie maak je hierin een behoorlijke stap, doordat het gehele proces van het registreren en afhandelen van meldingen digitaal en automatisch worden ingericht. Meldingen worden digitaal en op een eenduidige manier geregistreerd, waarna de meldingen automatisch kunnen worden toegewezen aan de juiste persoon. Ook worden de melding met één druk op de knop digitaal afgehandeld en kun je als gemeente automatisch feedback geven aan de melder over de status van de melding. Door het automatiseren van deze processen, is er veel minder handmatig werk nodig en zijn papieren werkbonnen verleden tijd. Dit levert een enorme efficiëntie op in de werkwijze van de gemeente.  

Hoe werkt dit in de praktijk? Hieronder geven wij enkele voorbeelden van hoe het proces van het afhandelen en registreren van meldingen verbetert door een gespecialiseerde meldingenapplicatie:  

 • Automatisch doorzetten naar de juiste afhandelaar door slimme categorisatie:
  Door een eenduidige registratie op basis van categorisatie van meldingen, kunnen meldingen en klachten direct en zelfs automatisch bij de juiste afdeling, onderaannemer of persoon worden belegd. Hiermee voorkom je dat een melding gaat zwerven door de organisatie, doordat niet direct duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de melding. Het automatiseren van dit proces door middel van categorieën wordt de doorlooptijd van het afhandelen van de melding verkort.
 • Duidelijkheid binnen de organisatie:
  Door slim gebruik te maken van de categorisatie en door goed in te stellen wie voor welke meldingen verantwoordelijk is, creëer je duidelijkheid binnen de organisatie. Op deze manier weet iedereen namelijk welke type meldingen voor welke persoon zijn, en wat zij moeten doen wanneer dit type melding binnenkomt.  
 • Inzicht in de fase van de melding
  In een meldingenapplicatie heb je een volledig overzicht van alle meldingen die zijn binnengekomen. Dit betekent dat iedereen gedurende de looptijd van een melding altijd inzichtelijk in welke fase de melding zich bevindt. 
 • Minder administratie en papierwerk
  Door het werken met een digitale app in het werkveld, creëer je een stuk minder papierwerk. Papieren werkbonnen hoeven niet meer uitgedraaid te worden en de kans op het kwijtraken van deze werkbonnen is ook minimaal.  Daarnaast heeft iedereen in het werkveld direct toegang tot alle informatie die hij/zij nodig heeft voor het afhandelen van de melding en wordt de melding in het systeem direct afgehandeld. Dit betekent dat er achteraf een stuk minder administratie nodig is.  

Inkomende meldingen automatiseren 

Meldingen en klachten kunnen op veel manieren binnenkomen. Telefonisch, per email, via commerciële app of mondeling bij het onthaal. Het registreren van alle binnenkomende meldingen via deze kanalen kost tijd. De melding moet handmatig door een medewerker van de gemeente in het systeem worden overgezet. Door kanalen direct aan uw meldingenregistratiesysteem te koppelen en/of zelf digitale kanalen beschikbaar te stellen die direct hieraan gekoppeld zijn, kan een hoop tijd bespaard worden. Er is daardoor namelijk geen tussenkomst meer nodig van het klantcontactcentrum, wat zorgt voor een stuk minder verwerkingskosten. Uit een onderzoek bij de gemeente Maastricht is duidelijk geworden dat de gemeente door deze werkwijze maar liefst €8,- per melding heeft bespaard. Doordat er geen tussenkomst meer nodig is van het klantcontactcentrum heeft de gemeente dus een enorm kostenvoordeel weten te bereiken.  

Ben jij benieuwd hoe jij als gemeente of organisatie kosten kunt besparen door middel van een gespecialiseerde meldingenapplicatie als Reppido? Laat dan je gegevens bij ons achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.  

 

Verbeter de kwaliteit van de leefomgeving door meldingen van inwoners

Dagelijks krijgt iedere gemeente te maken met meldingen over het openbaar domein. Denk bijvoorbeeld aan meldingen over kapotte lantaarnpalen, een volle vuilnisbak of graffiti vervuiling. Als gemeente is het van belang om deze meldingen zo snel mogelijk op te lossen, zodat je de kwaliteit van je leefomgeving altijd kunt waarborgen. Maar ook het op de hoogte houden van je inwoners over wat er met de melding is gebeurd is belangrijk. Het organiseren van dit proces is vaak ingewikkeld. Een meldingenapplicatie helpt jouw organisatie hierbij. Het inzetten van een gespecialiseerde meldingenapplicatie kent drie enorme voordelen:

 1. Kosten besparen
 2. Kwaliteitsverbetering
 3. Risico verminderen

 

In dit artikel leggen we uit hoe een gespecialiseerde meldingenapplicatie bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van het openbaar domein.

Kwaliteitsverbetering van het openbaar domein

De kwaliteit van de buitenruimte draagt bij aan de tevredenheid die inwoners ervaren in hun woonplaats. Het is daarom van belang dat gemeenten snel en adequaat reageren op de meldingen die inwoners doen over de openbare ruimte. Een meldingenapplicatie draagt bij aan dit proces en zorgt ervoor dat de kwaliteit van de leefomgeving verbetert. Hoe gaat dit in zijn werk? Burgers doen digitaal een melding bij hun gemeente. De melding komt binnen in de applicatie en wordt vervolgens automatisch doorgezet naar degene die daar verantwoordelijk voor is. Geen tussenkomst van een partij of een afdeling, dus. Dit zorgt ervoor dat de afhandelaar snel kan reageren op de melding en daarmee het incident kan oplossen. Op deze houdt je de leefomgeving veilig en proper.

Inzicht en analyse

Zowel de eenduidige registratie van meldingen en klachten door inwoners, als de efficiënt ingerichte werkprocessen zorgen ervoor dat je de kwaliteit van je werkprocessen verbetert. Doordat alle informatie rondom het afhandelen van meldingen inzichtelijk wordt in de applicatie, is het mogelijk om in te zien wat de kwaliteit van het werkproces is. Door middel van slimme analyses en rapporten krijg je hier een duidelijk overzicht van. Door deze te analyseren kun je als gemeente vervolgens verbeteringen doorvoeren in jouw processen. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van politiecontroles in gebieden waar veel meldingen binnenkomen over vandalisme, hangjongeren en ander overlast.

Verbetering dienstverlening naar de melder

Ook de kwaliteit van de dienstverlening naar de melder verbetert aanzienlijk bij het gebruik van een meldingenapplicatie. Als gemeente stel je toegankelijke middelen beschikbaar om een melding te doen, zoals een kaart van de gemeente via een app of website. Via deze kanalen hebben melders direct inzicht in de openstaande meldingen die al gedaan zijn door andere inwoners en zien ze ook wat er is gebeurd met hun eigen melding.

Daarnaast is het mogelijk om de melder automatisch op de hoogte te stellen van de melding die zij heeft gedaan door de afhandelaar. Je kunt je als melder bijvoorbeeld abonneren op een melding via e-mail. Dit zorgt ervoor dat de gemeente dichterbij je inwoners komt te staan en dat inwoners de mogelijkheid krijgt om een steentje bij te dragen aan een schonere en veilige leefomgeving.

 

Wil je ook weten hoe jouw gemeente de kwaliteit van het meldingenproces én de leefomgeving kan verbeteren door middel van een meldingenapplicatie als Reppido? Laat dan je gegevens achter via deze link en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Meldingen van inwoners helpen bij het bestrijden van de eikenprocessierups

De eikenprocessierups kan voor behoorlijk wat overlast zorgen. De haren van de rupsen zorgen voor irritaties bij mensen, zoals een jeukende huid, pijnlijke ogen en geïrriteerde luchtwegen. Wanneer inwoners de mogelijkheid hebben om een melding te doen, helpt dit de gemeente om de exacte locatie van de rupsen te achterhalen. Door goed in kaart te brengen waar de eikenprocessierups zich bevindt, is het makkelijker om adequaat te reageren én om te anticiperen op te toekomst. Zo houdt je als gemeente grip op deze plaag.  

Bestrijding van de plaag  

De eikenprocessierups zorgt voor overlast bij mensen. Gemeenten ondernemen allerlei activiteiten om ervoor te zorgen dat mensen minder ongemak ondervinden. Voor gemeenten is het een lastige opgave om deze rups te bestrijden, omdat er maar weinig methodes zijn die zij kunnen gebruiken als bestrijdingsmiddel. De eerste stap in het bestrijden van de eikenprocessierups is het in kaart brengen van alle hotspots, om vervolgens door middel van slimme analyses te anticiperen op de toekomst. Meldingen die door inwoners worden gedaan, bieden hiervoor een waardevol hulpmiddel.  

Sneller bestrijden op basis van de meldingen van inwoners 

Het in kaart brengen van de EPR-problematiek is een belangrijk onderdeel van de bestrijding ervan. Wanneer inzichtelijk is waar de EPR zich bevindt, is het makkelijker om de rups te bestrijden. Met meldingen van inwoners kun je als gemeente een groot deel van de problematiek al in kaart brengen. Een meldingenapplicatie als Reppido is hiervoor een essentiële tool. Als gemeente maak je een categorie aan in Reppido waarop de inwoners kunnen melden. Via de kaart in Reppido doen inwoners eenvoudig en digitaal een melding op die categorie, waarbij ze de exacte locatie vermelden en een foto plaatsen. Degene die verantwoordelijk is voor de eikenprocessierups krijgt dan automatisch een notificatie in de via de Caretakers-part in Reppido, waarna hij snel de melding kan oplossen.  

Zonder irritatie in de openbare ruimte 

Niet alleen voor de gemeente is het handig om alle incidenten in kaart te hebben; ook voor inwoners is het fijn om te weten waar de EPR zich bevindt. Als je een wandeling maakt of wilt picknicken in het park, dan wil je liever geen last hebben van de rups. Door inwoners actief te laten melden, maar ook de gemeente meldingen aan te maken in de Reppido, heeft iedereen een actueel overzicht op de Reppido-meldingenkaart van de gemeente. Zo weten inwoners waar de probleemgebieden zijn en kunnen ze hier op anticiperen.  

Inspringen op de toekomst 

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Zo ook bij de problematiek rondom de EPR. Meldingen over de EPR helpen niet alleen bij de bestrijding van de rups, maar zorgen er ook voor dat jij als gemeente makkelijker kunt anticiperen op de toekomst. Wanneer duidelijk is waar de hotspots van de eikenprocessierups zich bevinden, is het mogelijk om slimme analyses te maken. Zo kun je bijvoorbeeld besluiten om de eitjes die gelegd zijn door de vlinders te bestrijden in de winter of besluit je om de capaciteit van het bestrijdingsteam te verhogen in het voorjaar. Op deze manier houdt je als gemeente grip op de situatie en ervaren inwoners minder last van de plaag.  

 

Heb je als gemeente advies nodig bij de bestrijding van de eikenprocessierups via meldingen van de inwoners? Neem dan contact met ons op! 

Met een future-proof meldingenapplicatie brengen we overheid en burger met elkaar in contact – interview met Product Manager Bas Blaauw”

Met een future-proof meldingenapplicatie brengen we overheid en burger met elkaar in contact 

Maak kennis met Bas! Bas is Product Manager bij Reppido en is elke dag bezig om Reppido als meldingenapplicatie telkens te optimaliseren, zodat de gebruiker er met veel plezier mee kan werken.  Benieuwd wat hij op dagelijkse basis doet voor Reppido? 

Met de juiste informatie werken aan de koers van Reppido 

Mijn naam is Bas Blaauw en ik werk als Product Manager voor Reppido. Dat betekent dat ik me bezig hou met alles wat er rond het product Reppido speelt. Zo houd ik mij onder andere bezig met de ontwikkelingen in de markt, wat er bij gebruikers speelt en wat er intern leeft. Al deze informatie gebruik ik bij het bepalen van de koers van Reppido, en zorg ik dat we altijd aan de juiste dingen werken. 

Bouwen aan een future-proof meldingenapplicatie 

Bas is een aantal jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van Reppido binnen het moederbedrijf BeheerVisieReppido is namelijk onderdeel van BeheerVisieBeheerVisie is een bedrijf dat gespecialiseerd is in meldingenmanagement en marktleider op het gebied van meldingensoftware in Nederland. Vanuit mijn studie ben ik bij BeheerVisie begonnen en langzaam maar zeker in de rol van Product Manager gegroeid. Binnen BeheerVisie was er behoefte aan een future-proof SaaS-applicatie om meldingen uit het openbaar domein af te handelen. Alle kennis en ervaring die we op hebben gedaan met de meldingenapplicatie MeldDesk van BeheerVisie hebben we verwerkt in een nieuwe, moderne versie: Reppido. Reppido is een moderne meldingenapplicatie, waarbij de user-interface en het SaaS-karakter centraal staat”.   

 

 

Met burger en overheid houden we de buitenruimte schoon en veilig 

Bas heeft vanaf het begin meegewerkt aan de ontwikkeling van Reppido. “Wat mij echt aanspreekt in Reppido is de visie achter het bedrijf. Ik ben van mening dat het belangrijk is om onze leefomgeving schoon en veilig te houden: voor nu en in de toekomst. Reppido zorgt ervoor dat iedereen eenvoudig een melding kan doen van een incident in de buitenruimte én dat de gemeente dit vervolgens ook snel kan oplossen zonder veel administratie. Zo brengt Reppido burgers en de overheid in contact met elkaar”.  

 

Genieten van muziek en sport 

Naast zijn werk is Bas een groot liefhebber van muziek. “Ik hou van muziek en met name van techno. Ik luister de hele dag door naar mijn favoriete DJ’s en vind het ook enorm gaaf om zelf achter de draaitafels te staan. Daarnaast zie je mij in het weekend vaak terug op het volleybalveld om wedstrijden te spelen met mijn team. Als laatste hou ik van het Bourgondische leven. Het liefste zit ik – wanneer de tijd het toelaat – de hele zomer op het terras samen met mijn vrienden en geniet ik daar van een heerlijk speciaal biertje”.  

 

Heb jij nog vragen aan Bas over Reppido? Stuur dan een mail naar info@reppido.com en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.  

Ontwikkelen van software op afstand

Bij Reppido werken we elke dag hard om onze software verder te ontwikkelen. Dit doen we niet alleen in Nederland, maar ook in Sri Lanka. Wij hebben namelijk een vast team met collega’s in Sri Lanka. Dit vereist natuurlijk wel een iets andere aanpak dan werken in een team waarin je elkaar elke dag ziet. Manager Paul Verdaasdonk vertelt meer over de werkwijze met een team die gesitueerd is in twee landen. Benieuwd hoe dit eruit ziet? Lees dan verder!

 

(meer…)

Welkom bij Reppido

We maken met z’n allen elke dag gebruik van de openbare ruimte. Dit gaat uiteraard niet zonder slag of stoot. Regelmatig kom je situaties tegen die onwenselijk of soms zelfs gevaarlijk zijn. Denk aan een defecte lichtmast, wateroverlast, graffiti vervuiling, zwerfvuil, overhangend groen of een gat in de weg. Deze situaties zorgen ervoor dat de openbare ruimte een minder fijne en veilige plek is om in te leven, en dat terwijl iedereen gebaat is bij een schone en veilige leefomgeving.  

Samenwerken voor een schone en veilige leefomgeving 

Bij Reppido geloven wij in een wereld waarin iedereen met elkaar samenwerkt om de leefomgeving schoon en veilig te houden. En dat ook iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. Met onze applicatie brengen wij burgers en overheid eenvoudig in contact met elkaar. Burgers kunnen snel en makkelijk een melding maken van een ongewenste situatie in de leefomgeving. Deze melding komt binnen bij de gemeente en wordt vervolgens automatisch doorgezet naar degene die daar verantwoordelijk voor is. Hierdoor weet de gemeente wat er allemaal speelt in het openbaar domein en kunnen zij hier efficiënt en adequaat op reageren. Zo draagt iedereen zijn steentje bij aan het schoon en veilig houden van de openbare ruimte.